قشم قطب انرژی منطقه می‌شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با زیرساخت‌های آماده شده و برنامه ریزی‌های صورت گرفته در جزیره، در آینده‌ای نزدیک…